Media Gyancy > Uncategorized

Quotes 04

“Trong kinh doanh, dữ liệu là vô giá!” – Jack Ma

Quotes 03

Không có gì tuyệt vời trên thế giới được làm xong mà không có đam mê trong đó. – Donald Trump

Quotes 02

Nếu bạn xây dựng được trải nghiệm tốt thì khách hàng sẽ kể cho nhau nghe về điều đó. Tin truyền miệng là thứ lan tỏa rất nhanh” – Jeff Bezos.

Quotes 01

Chúng ta không lựa chọn quảng cáo online, chúng ta thích nghi với chúng

Media Gyancy

238/2 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

info@mediagyancy.com

(028) 2201 2628

 

DMCA.com Protection Status

Bản đồ