Quảng cáo tin nhắn Facebook (Facebook Messenger Ads)

Tại Việt Nam, khách hàng mục tiêu của bạn đang “tụ hội” trên Facebook…

quảng cáo facebook messenger

Vậy tạo sao doanh nghiệp không sử dụng Quảng cáo tin nhắn Facebook để  nhằm thu hút khách hàng tiềm năng, tăng doanh số bán hàng và trả lời câu hỏi với khách hàng? Media Gyancy cung cấp gói Quảng cáo tin nhắn Facebook (Facebook Messenger Ads) giúp:

THU HÚT KHÁCH HÀNG MỚI

Thiết lập các chiến lược quảng cáo tin nhắn nhắm chọn đối tượng chính xác theo sở thích, hành vi, nhân khẩu học… Tin nhắn được trả về Messenger Fanpage để chăm sóc. Live chat, comment, inbox 24/7.

TĂNG DOANH SỐ BÁN HÀNG

Re-marketing khách hàng cũ hiệu quả với tỷ lệ mở tin nhắn đến 90%, xây dựng “Khách hàng trung thành” hiệu quả giúp tăng doanh số

TỐI ƯU CHI PHÍ, TỐI ĐA CHUYỂN ĐỔI

Với kinh nghiệm chạy quảng cáo tin nhắn Facebook cho nhiều khách hàng và lĩnh vực khác nhau, chúng tôi hỗ trợ tư vấn nội dung giúp thu hút khách hàng, tăng điểm chất lượng quảng cáo giúp giá tin nhắn tốt nhất.

Quảng cáo tin nhắn Facebook hoạt động thế nào?

Việc chọn mục tiêu Tin nhắn sẽ được tối ưu cho các câu trả lời, giúp mọi người có nhiều khả năng trò chuyện với doanh nghiệp hơn và cân nhắc thực hiện mua hàng hơn. Có hai loại quảng cáo với mục tiêu này.

Quảng cáo Click-to-Messenger
Quảng cáo mở cuộc trò chuyện trong Messenger sẽ tiếp cận những người có nhiều khả năng trả lời doanh nghiệp của bạn nhất, giúp chuyển khách hàng từ cân nhắc sang hành động. 

Tin nhắn được tài trợ
Bạn có thể bắt đầu lại các cuộc trò chuyện hiện có bằng cách sử dụng các tin nhắn được tài trợ thông qua mục tiêu Tin nhắn, giúp dễ dàng thúc đẩy các cuộc trò chuyện trên quy mô lớn.

quảng cáo facebook messenger

Các định dạng hỗ trợ Quảng cáo tin nhắn Facebook

Các định dạng hỗ trợ Quảng cáo tin nhắn Facebook

Nắm lấy cơ hội gia tăng doanh số bán hàng ngay hôm nay!