Đăng ký website với bộ công thương

Vì sao cần khai báo website với bộ công thương

  1. Qui định bắt buộc

👉 Theo thông tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương thì đối tượng cần tiến hành thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương gồm có:

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.

2. Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

3. Người bán trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

4. Thương nhân, tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử.

5. Tổ chức, cá nhân thực hiện việc phản ánh trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

  1.  Tăng độ uy tín cho website

  2. Hoàn thiện qui trình kinh doanh online

Về dịch vụ

💥 THỜI GIAN : 10-12 ngày
💥 THỦ TỤC : Chụp hình bản giấy phép kinh doanh. Mail để nhận thông báo từ BCT

dịch vụ khai báo website với bộ công thương

Nghiệm thu khi có đầy đủ logo + kết nối với đường dẫn xác nhận được chèn trên website khách hàng và hồ sơ xác thực từ Bộ Công Thương .

Qui trình thực hiện khai báo website

👉 Thiết lập tài khoản công ty với BCT

👉 Hỗ trợ chỉnh sửa website đúng theo yêu cầu để được duyệt

👉 Hoàn thành đăng ký website => có xác nhận link từ Bộ Công Thương

Bảng giá khai báo website với bộ công thương

👉 Chỉ với 500.000Đ, không phát sinh thêm, nếu đăng ký thêm 1 Website khác chỉ tốn 200.000Đ.